หมวดอักษรเบิ้ล หายาก Rare item

กก  6888
กรุงเทพมหานคร
ราคา 268,000 บาท
 
ขข  5665
กรุงเทพมหานคร
ราคา 189,000 บาท
 
จจ  5665
กรุงเทพมหานคร
ราคา 179,000 บาท
 
ขข  9995
กรุงเทพมหานคร
ราคา 199,000 บาท
 
กก  9559
กรุงเทพมหานคร
ราคา 499,000 บาท
 
จจ  565
กรุงเทพมหานคร
ราคา 159,000 บาท
 
ฉฉ  565
กรุงเทพมหานคร
ราคา 149,000 บาท
 
ฐฐ  656
กรุงเทพมหานคร
ราคา 149,000 บาท
 
ษษ  656
กรุงเทพมหานคร
ราคา 145,000 บาท
 
กก  888
จันทบุรี
ราคา 990,000 บาท
 
กก  999
จันทบุรี
ราคา 1,290,000 บาท
 
กก  999
กาญจนบุรี
ราคา 1,290,000 บาท
 
ธธ  9996
กรุงเทพมหานคร ( 41 )
ราคา 159,000 บาท
 
ษษ  9997
กรุงเทพมหานคร ( 42 )
ราคา 159,000 บาท
 
พพ  123
กรุงเทพมหานคร
ราคา 699,000 บาท
 

ทะเบียนสวย VIP

5กล  5
กรุงเทพมหานคร
ราคา 475,000 บาท
 
5กศ  5
กรุงเทพมหานคร
ราคา 435,000 บาท
 
1กส  8
กรุงเทพมหานคร
ราคา 550,000 บาท
 
2กล  8
กรุงเทพมหานคร
ราคา 299,000 บาท
 
สณ  9
กรุงเทพมหานคร
ราคา 1,990,000 บาท
 
ภม  8
กรุงเทพมหานคร
ราคา 1,990,000 บาท
 
ศอ  11
กรุงเทพมหานคร ( 15 )
ราคา 789,000 บาท
 
วธ  33
กรุงเทพมหานคร
ราคา 449,000 บาท
 
จษ  33
กรุงเทพมหานคร
ราคา 389,000 บาท
 
จธ  44
กรุงเทพมหานคร
ราคา 299,000 บาท
 
สว  44
กรุงเทพมหานคร
ราคา 599,000 บาท
 
ฆผ  55
กรุงเทพมหานคร
ราคา 555,000 บาท
 
ฎบ  55
กรุงเทพมหานคร
ราคา 599,000 บาท
 
5กษ  55
กรุงเทพมหานคร
ราคา 399,000 บาท
 
กร  55
กรุงเทพมหานคร
ราคา 1,250,000 บาท
 
ภท  66
กรุงเทพมหานคร ( 14 )
ราคา 399,000 บาท
 
ญญ  66
กรุงเทพมหานคร
ราคา 1,190,000 บาท
 
สฎ  77
กรุงเทพมหานคร
ราคา 399,000 บาท
 
ขล  99
กรุงเทพมหานคร
ราคา 990,000 บาท
 
ฆบ  666
กรุงเทพมหานคร
ราคา 659,000 บาท
 
2กท  99
กรุงเทพมหานคร
ราคา 299,000 บาท
 
สษ  111
กรุงเทพมหานคร
ราคา 699,000 บาท
 
ญม  111
กรุงเทพมหานคร
ราคา 599,000 บาท
 
ฎฬ  222
กรุงเทพมหานคร
ราคา 489,000 บาท
 
ฎข  222
กรุงเทพมหานคร
ราคา 450,000 บาท
 
ศส  333
กรุงเทพมหานคร
ราคา 699,000 บาท
 
2กอ  333
กรุงเทพมหานคร
ราคา 109,000 บาท
 
2กบ  555
กรุงเทพมหานคร
ราคา 285,000 บาท
 
5กฎ  555
กรุงเทพมหานคร
ราคา 695,000 บาท
 
สม  666
กรุงเทพมหานคร
ราคา 890,000 บาท
 
4กร  666
กรุงเทพมหานคร
ราคา 189,000 บาท
 
วย  888
กรุงเทพมหานคร
ราคา 999,000 บาท
 
พบ  888
กรุงเทพมหานคร
ราคา 2,590,000 บาท
 
ฆด  888
กรุงเทพมหานคร
ราคา 1,190,000 บาท
 
ฆธ  888
กรุงเทพมหานคร
ราคา 1,250,000 บาท
 
ญว  999
กรุงเทพมหานคร
ราคา 1,450,000 บาท
 
5กร  999
กรุงเทพมหานคร
ราคา 599,000 บาท
 
ฎภ  5555
กรุงเทพมหานคร
ราคา 1,990,000 บาท
 
5กฒ  5555
กรุงเทพมหานคร
ราคา 989,000 บาท
 
5กผ  7777
กรุงเทพมหานคร
ราคา 399,000 บาท
 
5กผ  8888
กรุงเทพมหานคร
ราคา 550,000 บาท
 
ฆย  4455
กรุงเทพมหานคร
ราคา 129,000 บาท
 
ฆผ  55
กรุงเทพมหานคร
ราคา 550,000 บาท
 
กก  123
กาญจนบุรี
ราคา 159,000 บาท
 
ฆถ  4444
กรุงเทพมหานคร
ราคา 2,390,000 บาท
 
ฆฒ  4444
กรุงเทพมหานคร
ราคา 2,290,000 บาท
 
จก  6666
กรุงเทพมหานคร
ราคา 2,690,000 บาท
 
ฆฬ  6666
กรุงเทพมหานคร
ราคา 2,690,000 บาท
 

ทะเบียนประมูล เรียง

พพ  123
กรุงเทพมหานคร
ราคา 699,000 บาท
 
ฆถ  123
กรุงเทพมหานคร
ราคา 259,000 บาท
 
3กร  234
กรุงเทพมหานคร
ราคา 85,000 บาท
 
2กม  345
กรุงเทพมหานคร
ราคา 99,000 บาท
 
5กช  345
กรุงเทพมหานคร
ราคา 79,000 บาท
 
ฎย  345
กรุงเทพมหานคร
ราคา 145,000 บาท
 
3กท  456
กรุงเทพมหานคร
ราคา 199,000 บาท
 
4กก  456
กรุงเทพมหานคร
ราคา 199,000 บาท
 
4กย  456
กรุงเทพมหานคร
ราคา 125,000 บาท
 
4กศ  456
กรุงเทพมหานคร
ราคา 115,000 บาท
 
ฆฬ  456
กรุงเทพมหานคร
ราคา 350,000 บาท
 
ญบ  456
กรุงเทพมหานคร
ราคา 335,000 บาท
 
ญย  456
กรุงเทพมหานคร
ราคา 299,000 บาท
 
กท  567
กรุงเทพมหานคร
ราคา 250,000 บาท
 
5กร  678
กรุงเทพมหานคร
ราคา 115,000 บาท
 
ฆม  678
กรุงเทพมหานคร
ราคา 179,000 บาท
 
ญช  678
กรุงเทพมหานคร
ราคา 199,000 บาท
 
วง  789
กรุงเทพมหานคร
ราคา 399,000 บาท
 
6กฐ  789
กรุงเทพมหานคร
ราคา 289,000 บาท
 
3กก  1234
กรุงเทพมหานคร
ราคา 225,000 บาท
 
3กท  1234
กรุงเทพมหานคร
ราคา 145,000 บาท
 
4กศ  6789
กรุงเทพมหานคร
ราคา 99,000 บาท
 
ษท  456
กรุงเทพมหานคร
ราคา 299,000 บาท
 
ฎผ  345
กรุงเทพมหานคร
ราคา 145,000 บาท
 
กจ  456
กรุงเทพมหานคร
ราคา 299,000 บาท
 
ฐล  456
กรุงเทพมหานคร
ราคา 259,000 บาท
 

ทะเบียนขาวดำ 2 หลัก

กพ  12
กรุงเทพมหานคร
ราคา 259,000 บาท
 
ฌบ  13
กรุงเทพมหานคร
ราคา 99,000 บาท
 
4กอ  16
กรุงเทพมหานคร
ราคา 39,000 บาท
 
4กพ  16
กรุงเทพมหานคร
ราคา 39,000 บาท
 
ฉฉ  16
กรุงเทพมหานคร
ราคา 189,000 บาท
 
ชม  18
กรุงเทพมหานคร
ราคา 350,000 บาท
 
7กก  20
กรุงเทพมหานคร
ราคา 59,000 บาท
 
จต  20
กรุงเทพมหานคร
ราคา 75,000 บาท
 
ฌห  21
กรุงเทพมหานคร
ราคา 79,000 บาท
 
ธง  23
กรุงเทพมหานคร
ราคา 155,000 บาท
 
ฉล  24
กรุงเทพมหานคร
ราคา 139,000 บาท
 
6กว  26
กรุงเทพมหานคร
ราคา 55,000 บาท
 
จง  26
กรุงเทพมหานคร
ราคา 89,000 บาท
 
ฉฉ  28
กรุงเทพมหานคร
ราคา 280,000 บาท
 
ขย  28
กรุงเทพมหานคร
ราคา 89,000 บาท
 
จอ  28
กรุงเทพมหานคร
ราคา 99,000 บาท
 
ฐค  28
กรุงเทพมหานคร
ราคา 119,000 บาท
 
กต   29
กรุงเทพมหานคร
ราคา 99,000 บาท
 
จย  29
กรุงเทพมหานคร
ราคา 99,000 บาท
 
จข  29
กรุงเทพมหานคร
ราคา 119,000 บาท
 
ธง  29
กรุงเทพมหานคร
ราคา 169,000 บาท
 
7กก  30
กรุงเทพมหานคร
ราคา 59,000 บาท
 
ฐง  30
กรุงเทพมหานคร
ราคา 89,000 บาท
 
พน  30
กรุงเทพมหานคร
ราคา 80,000 บาท
 
ฆต  31
กรุงเทพมหานคร
ราคา 59,000 บาท
 
ฎฎ  34
กรุงเทพมหานคร
ราคา 159,000 บาท
 
พพ  34
กรุงเทพมหานคร
ราคา 199,000 บาท
 
พก  36
กรุงเทพมหานคร
ราคา 145,000 บาท
 
พพ  38
กรุงเทพมหานคร
ราคา 199,000 บาท
 
ฉฉ  39
กรุงเทพมหานคร
ราคา 159,000 บาท
 
ธว  40
กรุงเทพมหานคร
ราคา 59,000 บาท
 
ฐฐ  46
กรุงเทพมหานคร
ราคา 135,000 บาท
 
ภษ  42
กรุงเทพมหานคร
ราคา 95,000 บาท
 
พร  46
กรุงเทพมหานคร
ราคา 149,000 บาท
 
ธง  48
กรุงเทพมหานคร
ราคา 148,000 บาท
 
กษ  50
กรุงเทพมหานคร
ราคา 115,000 บาท
 
ธก  53
กรุงเทพมหานคร
ราคา 65,000 บาท
 
กร  56
กรุงเทพมหานคร
ราคา 199,000 บาท
 
วม  56
กรุงเทพมหานคร
ราคา 145,000 บาท
 
ฌป  56
กรุงเทพมหานคร
ราคา 99,000 บาท
 
ภต  58
กรุงเทพมหานคร
ราคา 69,000 บาท
 
7กผ  59
กรุงเทพมหานคร
ราคา 125,000 บาท
 
7กร  59
กรุงเทพมหานคร
ราคา 159,000 บาท
 
7กม  59
กรุงเทพมหานคร
ราคา 145,000 บาท
 
ฉจ  63
กรุงเทพมหานคร
ราคา 89,000 บาท
 
ฐฐ  64
กรุงเทพมหานคร
ราคา 115,000 บาท
 
ธธ  64
กรุงเทพมหานคร
ราคา 155,000 บาท
 
วอ  65
กรุงเทพมหานคร
ราคา 125,000 บาท
 
กx  65
กรุงเทพมหานคร
ราคา 125,000 บาท
 
จว  65
กรุงเทพมหานคร
ราคา 119,000 บาท
 
กน  65
กรุงเทพมหานคร
ราคา 129,000 บาท
 
กอ  65
กรุงเทพมหานคร
ราคา 129,000 บาท
 
ษษ  67
กรุงเทพมหานคร
ราคา 129,000 บาท
 
ฉล  67
กรุงเทพมหานคร ( 24 )
ราคา 89,000 บาท
 
7กน  69
กรุงเทพมหานคร
ราคา 125,000 บาท
 
4กพ  78
กรุงเทพมหานคร
ราคา 38,000 บาท
 
ฐม  72
กรุงเทพมหานคร ( 23 )
ราคา 99,000 บาท
 
จจ  72
กรุงเทพมหานคร
ราคา 199,000 บาท
 
5กก  74
กรุงเทพมหานคร
ราคา 45,000 บาท
 
ชช  74
กรุงเทพมหานคร
ราคา 115,000 บาท
 
4กก  75
กรุงเทพมหานคร
ราคา 45,000 บาท
 
ชช  75
กรุงเทพมหานคร
ราคา 175,000 บาท
 
ญภ  76
กรุงเทพมหานคร
ราคา 35,000 บาท
 
4กบ  78
กรุงเทพมหานคร
ราคา 38,000 บาท
 
ฉอ  78
กรุงเทพมหานคร
ราคา 95,000 บาท
 
กร  79
กรุงเทพมหานคร
ราคา 145,000 บาท
 
ญจ  80
กรุงเทพมหานคร
ราคา 75,000 บาท
 
ฉว  81
กรุงเทพมหานคร
ราคา 89,000 บาท
 
ญญ  84
กรุงเทพมหานคร
ราคา 148,000 บาท
 
กอ  86
กรุงเทพมหานคร
ราคา 99,000 บาท
 
3กส  91
กรุงเทพมหานคร
ราคา 35,000 บาท
 
7กด  95
กรุงเทพมหานคร
ราคา 99,000 บาท
 
2กก  59
กรุงเทพมหานคร
ราคา 159,000 บาท
 
ธธ  97
กรุงเทพมหานคร
ราคา 199,000 บาท
 
ชช  97
กรุงเทพมหานคร
ราคา 159,000 บาท
 
xกx  98
กรุงเทพมหานคร
ราคา 89,000 บาท
 

ทะเบียนขาวดำ 3 หลัก

ฐท  168
กรุงเทพมหานคร
ราคา 699,000 บาท
 
5กฬ  500
กรุงเทพมหานคร
ราคา 79,000 บาท
 
ชต  321
กรุงเทพมหานคร
ราคา 59,000 บาท
 
6กก  252
กรุงเทพมหานคร
ราคา 42,000 บาท
 
6กก  414
กรุงเทพมหานคร
ราคา 35,000 บาท
 
4กก  393
กรุงเทพมหานคร
ราคา 39,000 บาท
 
7กศ  677
กรุงเทพมหานคร
ราคา 25,000 บาท
 
ธข  718
กรุงเทพมหานคร
ราคา 99,000 บาท
 
ชช  718
กรุงเทพมหานคร
ราคา 159,000 บาท
 
6กด  727
กรุงเทพมหานคร
ราคา 29,999 บาท
 
ษจ  900
กรุงเทพมหานคร
ราคา 145,000 บาท
 
1กธ  911
กรุงเทพมหานคร
ราคา 119,000 บาท
 
5กค  911
กรุงเทพมหานคร
ราคา 99,000 บาท
 
5กล  911
กรุงเทพมหานคร ( 23 )
ราคา 129,000 บาท
 
5กม  911
กรุงเทพมหานคร
ราคา 119,000 บาท
 
4กฌ  911
กรุงเทพมหานคร
ราคา 79,000 บาท
 
ฐก  919
กรุงเทพมหานคร
ราคา 135,000 บาท
 
วว  981
กรุงเทพมหานคร
ราคา 129,000 บาท
 
ฐษ  969
กรุงเทพมหานคร
จองแล้ว
 
ชห  989
กรุงเทพมหานคร
ราคา 175,000 บาท
 
ฎน  997
กรุงเทพมหานคร
ราคา 45,000 บาท
 
6กร  915
กรุงเทพมหานคร
ราคา 59,000 บาท
 
ฉฉ  400
กรุงเทพมหานคร ( 14 )
ราคา 189,000 บาท
 
พร  655
กรุงเทพมหานคร
ราคา 0 บาท
 
ศฐ  655
กรุงเทพมหานคร
ราคา 0 บาท
 
กจ  456
กรุงเทพมหานคร
ราคา 0 บาท
 
ษท  456
กรุงเทพมหานคร
ราคา 0 บาท
 
ฐล  456
กรุงเทพมหานคร
ราคา 0 บาท
 
ฆญ  588
กรุงเทพมหานคร
ราคา 39,000 บาท
 
ธต  919
กรุงเทพมหานคร
ราคา 99,000 บาท
 
ฉว  919
กรุงเทพมหานคร
ราคา 89,000 บาท
 
จข  199
กรุงเทพมหานคร
ราคา 69,000 บาท
 
ฉษ  582
กรุงเทพมหานคร ( 24 )
ราคา 28,000 บาท
 

ทะเบียนขาวดำ 4 หลัก

4กก  9888
กรุงเทพมหานคร
ราคา 129,000 บาท
 
1กก  8885
กรุงเทพมหานคร
ราคา 59,000 บาท
 
จจ  9997
กรุงเทพมหานคร
ราคา 125,000 บาท
 
8กข  1333
กรุงเทพมหานคร
ราคา 29,999 บาท
 
ขก  5511
กรุงเทพมหานคร ( 15 )
ราคา 79,000 บาท
 
8กก  1666
กรุงเทพมหานคร
ราคา 39,000 บาท
 
ศฐ  1666
กรุงเทพมหานคร
ราคา 69,000 บาท
 
ฎฮ  1777
กรุงเทพมหานคร
ราคา 30,000 บาท
 
7กง  1688
กรุงเทพมหานคร
ราคา 59,000 บาท
 
ศช  1888
กรุงเทพมหานคร
ราคา 79,000 บาท
 
วบ  1999
กรุงเทพมหานคร
ราคา 139,000 บาท
 
ฉอ  2345
กรุงเทพมหานคร
ราคา 159,000 บาท
 
ฐฐ  2929
กรุงเทพมหานคร
ราคา 292,000 บาท
 
ภภ  3888
กรุงเทพมหานคร
ราคา 155,000 บาท
 
กก  3999
กรุงเทพมหานคร
ราคา 199,000 บาท
 
ขก  5511
กรุงเทพมหานคร ( 15 )
ราคา 79,000 บาท
 
8กข  5550
กรุงเทพมหานคร
ราคา 29,999 บาท
 
ขข   5566
กรุงเทพมหานคร
ราคา 199,000 บาท
 
ธง  5656
กรุงเทพมหานคร
ราคา 95,000 บาท
 
กร  5656
กรุงเทพมหานคร
ราคา 199,000 บาท
 
จง  5656
กรุงเทพมหานคร
ราคา 99,000 บาท
 
ฉฉ  5595
กรุงเทพมหานคร
ราคา 155,000 บาท
 
ฐว  6565
กรุงเทพมหานคร
ราคา 79,000 บาท
 
พต  6565
กรุงเทพมหานคร
ราคา 89,000 บาท
 
พค  5665
กรุงเทพมหานคร
ราคา 89,000 บาท
 
8กข  6661
กรุงเทพมหานคร
ราคา 29,999 บาท
 
จท  7000
กรุงเทพมหานคร
ราคา 99,000 บาท
 
8กข  7771
กรุงเทพมหานคร
ราคา 29,999 บาท
 
ฐธ  8000
กรุงเทพมหานคร
ราคา 159,000 บาท
 
พอ  8558
กรุงเทพมหานคร
ราคา 99,000 บาท
 
ฐธ  8999
กรุงเทพมหานคร
ราคา 175,000 บาท
 
วว  8999
กรุงเทพมหานคร
ราคา 399,000 บาท
 
6กภ  9998
กรุงเทพมหานคร
ราคา 69,000 บาท
 
วท  5544
กรุงเทพมหานคร ( 25 )
ราคา 99,000 บาท
 
ฎร  1117
กรุงเทพมหานคร ( 19 )
ราคา 39,000 บาท
 
จท  7000
กรุงเทพมหานคร ( 14 )
ราคา 95,000 บาท
 
จท  9599
กรุงเทพมหานคร
ราคา 79,000 บาท
 

ทะเบียนสวย รถมอไซค์

28,000 บาท
 
49,000 บาท
 
38,000 บาท
 
39,000 บาท
 
29,000 บาท
 
49,000 บาท